Advertisements
Skip to content

Trầm nịch – Phiên ngoại

Cái này là phiên ngoại của “Trầm nịch” nhé ^^

Link chính văn trong trang mục lục chung

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tên gốc 沉溺
Tác giả Neleta
Thể loại Cổ trang, cung đình, sinh tử văn, 1×1, cường cường, hoàng đế thụ, vương gia công, ngọt ngào, HE
Độ dài 5 phần (28 chương)
Tiến độ Tùy hứng (từ 21/02/2016)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phiên ngoại 1: Cuộc sống hạnh phúc

Chương 1Chương 2
Chương 3Chương 4
Chương 5Chương 6
Chương 7Chương 8

Phiên ngoại 2: Lưu manh
Chương 1Chương 2
Chương 3Chương 4
Chương 5Chương 6
Chương 7Chương 8
Chương 9Chương 10

Phiên ngoại 3: Nghiến răng nghiến lợi
Chương 1 – Chương 2
Chương 3 – Chương 4
Chương 5 – Chương 6

Tag: ni tử, sa vào
Advertisements
%d bloggers like this: