Đại Yên triều hệ liệt – Hồ Điệp Seba

Liệt kê thành bài để giúp mọi người theo dõi các truyện trong hệ liệt theo thứ tự cho dễ nhé.

Hệ liệt xoay quanh triều đại Yên, một triều đại có thật trong lịch sử. Cung nhân Phó thị là người xuyên việt, đã phụ tá Uy hoàng đế Mộ Dung Xung xoay chuyển càn khôn, thay đổi lịch sử của triều đại Yên. Song sau khi lên làm đế, Mộ Dung Xung lại lập con gái của tâm phúc trưởng nữ Trịnh gia làm hậu, chỉ lập Phó thị làm quý phi. Phó thị không chấp nhận, mang cái thai trong bụng bỏ đi. Nàng sinh ra con gái và mở màn cho truyền thừa Phó thị, chỉ truyền cho con gái đích trưởng.

Mình ghi ra thứ tự đế vương của triều đại Yên cho các bạn tham khảo:
Uy hoàng đế Mộ Dung Xung -> Cao Tổ -> Cao Tông Dương đế -> Mộ Dung Hoài Chương  -> (không rõ cách bao nhiêu đời) -> Ninh đế -> (không rõ cách bao nhiêu đời) -> Hằng Ninh đế -> Chính Đức đế -> Diệp đế Mộ Dung Diệp -> (không rõ cách bao nhiêu đời) -> (cách 3 đời anh chết em kế tục) -> Túc đế (anh chết em kế tục) -> Phong đế Mộ Dung Dụ -> Phượng đế Mộ Dung Uyên (từ hoàng hậu lên làm nữ đế) -> Dực đế Mộ Dung Nhạn (nữ đế) -> Văn Chiêu đế (nữ đế)

Mình liệt kê truyện theo thứ tự sáng tác của tác giả. Tác giả sáng tác không theo mốc thời gian lịch sử nhưng xem theo thứ tự sáng tác là hợp lý nhất.

 1. Yến song phi (Hố)
  Nữ chính: Mộ Dung Ô Y
  Nam chính: Lư Cố Nhân
  Triều đại: Chưa xác định nhưng sẽ nằm trong khoảng từ Dương đế đến Chính Đức đế
 2. Cán hoa khúc (Link dịch/edit)
  Nữ chính: Bạch Dực
  Nam chính: Ô Vũ
  Triều đại: Cùng thời với Yến song phi
 3. Thuần phu nhớ (Link dịch/edit)
  Nữ chính: Mộ Dung Xán
  Nam chính: Lý Dung Tranh
  Triều đại: Phượng đế
  Warning: Nam chính không sạch, con trai trưởng là với di nương.
 4. Quyện tầm phương (Link dịch/edit)
  Nữ chính: Mộ Dung Phức
  Nam chính: Nhạc Phương (Vương Phồn)
  Triều đại: Dực đế
  Warning: Nam chính từng là nam thiếp của hoàng huynh nữ chính.
 5. Yên hầu quân (Link dịch/edit)
  Nữ chính: Lý Thụy (con gái Lý Dung Tranh – Mộ Dung Xán)
  Nam chính: A Sử Na Vân
  Cặp phụ: Văn Đào công chúa – Lý Ly (anh Lý Thụy)
  Triều đại: Phượng đế – Dực đế
 6. Lâm Giang Tiên (Link dịch/edit)
  Nữ chính: Cố Lâm (hậu duệ của Phó thị)
  Nam chính: Tạ Tử Anh (Triệu Quốc Anh)
  Cặp phụ: Cố Thù (em cùng cha với Cố Lâm) – Trần tứ lang (em họ Cố Lâm)
  Triều đại: Ninh đế
  Warning: Nam chính từ hiện đại xuyên vào chồng nữ chính. Chồng nữ chính vốn là tra nam, có con với di nương.
 7. Thâm viện nguyệt (Link dịch/edit)
  Nữ chính: Hứa Chỉ Hạnh (Phó thị đích truyền – cháu của biểu muội Cố Lâm)
  Nam chính: Phùng Tiến
  Cặp phụ (nam – nam): Tử Hệ (ám vệ của Chính Đức đế) – Chính Đức đế
  Triều đại: Chính Đức đế
 8. Thúy Lâu ngâm (Link dịch/edit)
  Nữ chính: Từ nhị nương (Lưu Thúy Lâu)
  Nam chính: Lý Danh Mặc (Liễu Ninh)
  Triều đại: Hằng Ninh đế
 9. Bồi Hồi (Link dịch/edit)
  Nữ chính: Trần Bồi Hồi
  Nam chính: Trần Tế Nguyệt
  Triều đại: Dương đế
 10. Phó thám hoa (Link dịch/edit)
  Nữ chính: Phó Giai Lam
  Nam chính: Kỷ Yến
  Triều đại: Chính Đức đế
 11. Ngộ tê ngô đồng
  Nữ chính: Mộ Dung Uyên
  Nam chính: Mộ Dung Dụ
  Triều đại: Túc đế
  Warning: Nam chính không sạch, có rất nhiều con với người khác.
 12. Quan quan tương hộ (Link dịch/edit)
  Nữ chính: Đường Cần Thư
  Nam chính: Nhan Cẩn Dung
  Triều đại: Văn Chiêu đế
 13. Lưỡng sinh hoa (Link dịch/edit)
  Nhân vật chính: Lâm Hoa (nữ biến nam) – Thiết Thanh (thái giám)
  Triều đại: Chính Đức đế

Sơ đồ gia đình của các truyện trên do mình tự tổng hợp

Hình siêu bự nên các bạn click trực tiếp vào hình để nhìn cho rõ nha.
Hình chỉ bao gồm các nhân vật có mối quan hệ về mặt gia đình, nhân vật không có dây mơ rễ má gì thì không có trong đây.
Nếu hình có sai hay thiếu gì thì các bạn comment để mình sửa nhé.

Chú thích

 1. Màu xanh là nam, màu hồng là nữ.
 2. Số trước tên thể hiện người đó là con thứ mấy trong nhà.
 3. Tên trong dấu ngoặc là biệt danh.
 4. ?? là người chưa biết tên.
 5. (…) thể hiện có cách thế hệ nhưng chưa rõ bao nhiêu đời
 6. Hình elip thể hiện là vợ chồng/cặp đôi. Hình elip màu cam thể hiện vợ chồng đã từng ly hôn.
 7. Chữ trong hình elip là tên truyện mà cặp đôi đó xuất hiện với vai trò cặp chính hoặc cặp phụ.
 8. Nét liền từ hình elip đi xuống thể hiện là con ruột, nét chấm là con nuôi.

Link chứa text (có thể copy được): https://cldup.com/34aul23M8f.svg

đại yến triều hệ liệt
Advertisement