Truyện của tác giả Mộc Thanh Vũ

Liệt kê thành bài để giúp mọi người theo dõi các truyện có liên quan của tác giả này cho dễ, và giúp biết được nên đọc truyện theo thứ tự như thế nào. Danh sách chỉ gồm các truyện mà nhân vật truyện này có xuất hiện trong truyện khác.

 1. Cho phép ai vĩnh viễn sánh cùng thiên địa
  Nam chính: Ôn Hành Viễn
  Nữ chính: Si Nhan
  Cặp phụ: Đường Nghị Phàm (bạn thân của Ôn Hành Viễn) – Quý Nhược Ngưng (bạn thân của Si Nhan)
 2. Nghe nói yêu sẽ đến
  Nam chính: Mục Nham (em họ Ôn Hành Viễn)
  Nữ chính: An Dĩ Nhược (bạn của Si Nhan tại Pháp)
  Cặp phụ: Đàm Tử Việt (bạn thân của Mục Nham) – Mễ Ngư (bạn thân của An Dĩ Nhược)
 3. Hạnh phúc không bắn không trúng bia
  Nam chính: Hạ Hoằng Huân
  Nữ chính: Mục Khả (em họ Mục Nham)
  Cặp phụ: Hách Nghĩa Thành (cậu Mục Khả) – Hạ Nhã Ngôn (em gái Hạ Hoằng Huân)
 4. Nửa đời thục (Như ngươi yêu ta như lúc ban đầu)
  Nam chính: Lệ Hành (đồng đội cùng đơn vị với Hạ Hoằng Huân)
  Nữ chính: Hạ Hi (em họ Hạ Hoằng Huân)
 5. Em là thành trì doanh lũy của anh
  Nam chính: Hình Khắc Lũy (cấp dưới của Hách Nghĩa Thành)
  Nữ chính: Mễ Kha (em gái Mễ Ngư)
  Cặp phụ: Hình Khắc Dao (em gái Hình Khắc Lũy) – Lý Niệm (em trai chồng quá cố của Hình Khắc Dao)
 6. Sở hữu yêu thương sâu sắc, đều là bí mật (Diễm vực)
  Nam chính: Phùng Tấn Kiêu
  Nữ chính: Tiêu Ngữ Hành (em họ Tiêu Dập – nam phụ bộ Nửa đời thục)
  Cặp phụ: Lục Thành Viễn (đồng đội của Phùng Tấn Kiêu) – Lâu Ý Lâm (bạn thân kiêm đồng nghiệp của Tiêu Ngữ Hành)
 7. Cầu xin tha thứ (Thời gian thay ta cho ngươi biết)
  Nam chính: Tiêu Dập
  Nữ chính: Hách Nhiêu (cấp dưới của Phùng Tấn Kiêu)
 8. Mây đi qua bầu trời như em đi vào tim anh
 9. Cuối đôi cánh
 10. Đèn trên thuyền chài đã về