Boss hung mãnh: Lão công, lĩnh chứng đi – Convert

Tên gốc Boss凶猛:老公,领证吧
Hán Việt Boss hung mãnh: Lão công, lĩnh chứng ba
Tác giả Thập Nguyệt Sơ
Thể loại Ngôn tình, hiện đại, hào môn, ngọt sủng

Tiếp tục đọc “Boss hung mãnh: Lão công, lĩnh chứng đi – Convert”

Bảo bối thật ngoan – Convert

Tên gốc 宝贝真乖
Hán Việt Bảo bối chân quai
Tác giả Tinh Thần Chi Quang
Thể loại Ngôn tình, hiện đại, sắc, cấm luyến, NP, ngọt sủng

Tiếp tục đọc “Bảo bối thật ngoan – Convert”

Hội trưởng hội học sinh và tiểu cán sự [ vườn trường H ] – Convert

Tên gốc 学生会长和小干事[校园H]
Hán Việt Hội trưởng hội học sinh hòa tiểu cán sự [ vườn trường H ]
Tác giả Tiểu Tùng Thử
Thể loại Ngôn tình, hiện đại, sắc, ngọt sủng, vườn trường

Tiếp tục đọc “Hội trưởng hội học sinh và tiểu cán sự [ vườn trường H ] – Convert”

Cố tiên sinh và Cố thái thái [H] – Convert

Tên gốc 顾先生和顾太太[H]
Hán Việt Cố tiên sinh hòa cố thái thái [H]
Tác giả Đào Tử Nãi Cái
Thể loại Ngôn tình, hiện đại, sắc, ngọt sủng, giới giải trí

Tiếp tục đọc “Cố tiên sinh và Cố thái thái [H] – Convert”

Trùng sinh chi cuộc sống là tốt đẹp – Convert

Tên gốc 重生之生活是美好的
Hán Việt Trùng sinh chi sinh hoạt thị mỹ hảo đích
Tác giả Thu Vị
Thể loại Ngôn tình, hiện đại, trùng sinh

Tiếp tục đọc “Trùng sinh chi cuộc sống là tốt đẹp – Convert”