Kiều nữ phong hậu đường – Convert

Tên gốc 娇女封后之路
Hán Việt Kiều nữ phong hậu chi lộ
Tác giả o Kim Ngã Lai Tư o
Thể loại Ngôn tình, cổ đại, thanh mai trúc mã, ngọt sủng

Tiếp tục đọc “Kiều nữ phong hậu đường – Convert”

Advertisement

Trúc mã, chạy mau! – Convert

Tên gốc 竹马,快跑!
Hán Việt Trúc mã, khoái bào!
Tác giả Tức Hà
Thể loại Ngôn tình, hiện đại, thanh mai trúc mã

Tiếp tục đọc “Trúc mã, chạy mau! – Convert”