Kiều nữ phong hậu đường – Convert

Tên gốc 娇女封后之路
Hán Việt Kiều nữ phong hậu chi lộ
Tác giả o Kim Ngã Lai Tư o
Thể loại Ngôn tình, cổ đại, thanh mai trúc mã, ngọt sủng

Tiếp tục đọc “Kiều nữ phong hậu đường – Convert”

Advertisement