Kia phiến tinh không, kia phiến hải – Convert

Tên gốc 那片星空, 那片海
Hán Việt Na phiến tinh không, na phiến hải
Tác giả Đồng Hoa
Thể loại Ngôn tình, hiện đại, huyền bí

Tiếp tục đọc “Kia phiến tinh không, kia phiến hải – Convert”

Advertisement