Xuyên nhanh chi 【 bách quỷ chí sự 】 – Convert – Đến chương 176

Tên gốc 快穿之【百鬼志事】
Hán Việt Khoái xuyên chi 【 bách quỷ chí sự 】
Tác giả Thanh Tuyên
Thể loại Ngôn tình, xuyên nhanh, huyền huyễn, ngọt, sắc

Tiếp tục đọc “Xuyên nhanh chi 【 bách quỷ chí sự 】 – Convert – Đến chương 176”

Advertisement