Bỏ qua nội dung

Phòng khách

Về mình

 • Nickname: Tiểu Xuyên/Yappa/Bánh Gạo
 • Nơi ở: Hà Nội
 • Tính tình: Quái đản, hay thù dai
 • Sở thích: Táy máy
 • Muốn liên lạc riêng tư với mình? Click vào đây

Trang: 1 2

714 phản hồi

Gửi bình luận
 1. Blackjack VIP / Th6 4 2016 6:52 Chiều

  苍天真是不公, 竟让那样一个偏偏蚀世佳公子, 有那样凄惨恐怖的命运, 可怜啊

  ~~~> cho hỏi 一个偏偏蚀世佳公子 có nghĩa là gì vậy chủ nhà.

  Số lượt thích

 2. Quế / Th6 5 2016 11:53 Chiều

  十二月无论从哪个角度衡量都是无比幸福的, 事态一直按着他的计划发展, 庭外和解, 董事会重组, 引咎辞职, 管他外面风一阵雨一阵地炒作, 已经卸任走人的他基本上两耳不闻窗外事, 很是逍遥了些日子.
  phiền chủ nhà giúp dùm câu này 管他外面风一阵雨一阵地炒作
  Cảm ơn.

  Số lượt thích

 3. heerin2902 / Th6 7 2016 1:30 Sáng

  nhờ ss chỉ giúp em một số câu sâu:
  1 là câu 舞蹈专业都是小班授课, 全班除了有事儿的, 回家的最终决定去一数 16 个 trong đoạn
  眼见着大学的第一学期就要结束了,正是六月初夏的好时光,班长一声号令要聚会,众人齐齐响应。李东海保持着一贯的不表态姿态对着窗户外面发呆——集体活动,不缺席就是了。 舞蹈专业都是小班授课,全班除了有事儿的、回家的最终决定去一数16个,于是班长又嗷了一句‘可以带家属,但是仅限一名’——引来众人半片叫好半片叫骂——有男/女朋友的终于可以带出来炫耀一下,至于没有的,就只能看着了。
  có phải mang nghĩa là ‘khoa vũ đạo đều là những lớp học nhỏ, toàn bộ ban ngoại trừ những người có việc, đến sau cùng quyết định có tất cả 16 người sẽ đi’ ko ạ

  Liked by 1 person

  • ~ Yappa ~ / Th6 8 2016 10:11 Chiều

   khoa vũ đạo đều học theo từng lớp học nhỏ, cả lớp ngoại trừ những người có việc, hoặc về nhà, đến sau cùng có tất cả 16 người quyết định đi

   Số lượt thích

 4. ngocquynh0520 / Th6 8 2016 12:23 Sáng

  chị chủ nhà ơi, cho em hỏi trong đoạn
  真是个任性的家伙, 裘景面对他时总是不由自主地想叹气, 不知道为什么, 即使被他吃干抹净那么多回, 也无法改变内心深处那早已根深蒂固的印象, 仍然将他视为昔日温和无害的少年, 导致自己一次次吃瘪还不懂得拒绝, 标准的好了伤疤忘了疼.
  thì câu 标准的好了伤疤忘了疼 phải dịch thế nào vậy ạ

  Số lượt thích

 5. Trang / Th6 8 2016 10:56 Sáng

  ss ơi cho em hỏi cụm 你弟弟我是创世神 nên dịch thế nào vậy ạ, em hiểu nghĩa nhưng mà cứ vướng ở chỗ 我 nên dịch ra cứ thấy sao sao í, nên muốn nhờ ss chỉ giúp em. Em cảm ơn ạ.

  Số lượt thích

  • ~ Yappa ~ / Th6 8 2016 10:13 Chiều

   Em trai ngươi – ta – là thần sáng thế
   Từ ta để giải thích cho từ em trai người thôi

   Số lượt thích

 6. junghyukie / Th6 8 2016 1:54 Chiều

  本来他是写很正常的男尊文的, 可! 是! 由于在这一块混的不怎么如意, 所以编辑建议他转型, 本来很犹豫的他只得为了生计狂补了一大堆总裁文, 像什么 《 冰山总裁的乖乖妻 》 啊, 《 总裁的神偷未婚妻 》 啊什么的, 直到最终, 看了 N 多以后的李赫在同学在快要断炊的时候迫不得已的死马当作活马医写了一篇, 《 冰山总裁的替身前妻 》 并无师自通的写的挺不错的, 所以让李赫在意外的是, 他的这篇文居然成了女性版的榜首!

  chị ơi cho em hỏi 看了 N 多以后 trong đoạn trên phải dịch thế nào vậy ạ.

  Số lượt thích

 7. Sicachu93 / Th6 9 2016 12:15 Sáng

  cho hỏi cụm 他这杠杠的人品 trong câu 可是就凭他这杠杠的人品来说凭什么他会成配角啊? phải dịch như thế nào vậy bạn.

  Số lượt thích

 8. YulSic / Th6 10 2016 1:25 Sáng

  他没有回答, 而是单手一挥, 放在墙上的紫玉笛立刻飞到手中, 他离家时什麽也没有带, 唯独带了这把笛子. 这紫玉笛 千年古笛, 音色绝美, 他偶然从一个老乐师中花重所得.
  ss ơi cho em hỏi câu 他偶然从一个老乐师中花重所得 phải dịch thế nào vậy ss. Em cảm ơn trước.

  Số lượt thích

 9. hanhan.chung / Th6 10 2016 1:50 Chiều

  木! 有! 错! 他默默在心中无语泪流, 他是真的不想跟他那八竿子打不着的羡慕嫉妒恨的哥哥去勾搭啊! 这太有损他男人的尊严了有木有? ! 他一脸的严肃. 一副大义凛然的样子, 他真的是不想去勾搭他哥啊喂!
  nhờ chủ nhà giúp mình câu 他是真的不想跟他那八竿子打不着的羡慕嫉妒恨的哥哥去勾搭啊
  Cảm ơn nhiều.

  Số lượt thích

 10. chicken2917 / Th6 11 2016 2:45 Chiều

  ss ơi cho em hỏi 广袖流仙裙 là gì vậy ạ

  Số lượt thích

 11. Hamtaro / Th6 13 2016 1:22 Sáng

  虽然他也挺想当个特帅特拽的总裁特别的牛逼
  ss ơi cho em hỏi 特拽 và 牛逼 trong câu trên có nghĩa là gì vậy ạ.

  Số lượt thích

 12. YooSu3107 / Th6 14 2016 1:02 Sáng

  chị chủ nhà cho em hỏi 走路吐息 có nghĩa là gì vậy ạ. Em cảm ơn.

  Số lượt thích

 13. ibelieveyunjae / Th6 14 2016 1:14 Sáng

  当然不知道, 旺盛的事是个秘密, 父皇和母後从来没有见过他, 一直以为他是个芳华正茂的二八佳人
  cho mình hỏi 芳华正茂的二八佳人 có nghĩa là gì vậy.

  Số lượt thích

 14. Xiumindaebak / Th6 14 2016 11:37 Sáng

  比如两三个像框, 里面放着三五七节时律姐姐带着自己去神庙祭拜的照片
  —cho em hỏi 里面放着三五七节时 trong câu trên có nghĩa là gì vậy ạ.
  Em cảm ơn.

  Số lượt thích

 15. Mark / Th6 15 2016 1:27 Sáng

  虽然说唐小婉妹子不是你的菜啦但是还是有稍微比唐小婉差一点点的宋浅影妹子滴
  chị ơi cho em hỏi chỗ 有稍微比唐小婉差一点点的宋浅影妹子滴 là muốn nói gì vậy ạ

  Số lượt thích

 16. junghyukie / Th6 18 2016 8:17 Chiều

  嗷嗷嗷他到底有多么傻逼啊才能把他哥弄成这样啊! 尼玛他人品就这么差吗?
  chị ơi cho em hỏi từ ni mã (尼玛) trong câu trên có nghĩa là gì vậy ạ.
  Em cảm ơn.

  Số lượt thích

 17. thuydung0505 / Th6 21 2016 1:56 Chiều

  chị ơi cho em hỏi khỏa khố (裹裤) là chỉ quần nói chung hay có nghĩa khác vậy ạ.
  Em cảm ơn.

  Số lượt thích

 18. ran_dreamer / Th6 22 2016 6:44 Chiều

  总算是反应过来的某作者有些怔愣, 难道他现在已经自动把自己当做他哥的保姆了吗? 不要啊 ~~~ 他绝逼绝逼没把那货当做自己的哥哥看待的!

  ss ơi cho em hỏi chỗ 没把那货当做自己的哥哥看待的 trong đoạn trên là có ý gì vậy ss. Em cảm ơn.

  Số lượt thích

 19. junghyukie / Th6 25 2016 11:58 Sáng

  兩個禮拜了, 扎扎實實的過了兩個禮拜, 時間從眼前飛過這麼多了, 我和李赫宰居然連一件私事都沒談過, 搞什麼嘛!

  chị, cho em hỏi 扎扎實實的過了兩個禮拜 phải dịch là gì vậy ạ.

  Số lượt thích

 20. Kiều Anh / Th6 26 2016 12:25 Chiều

  “啊, 说起来, 哥, 我们今晚上吃什么?” 有些尴尬的抓抓头发, 轩辕夜天对自己的演技还是没什么信心的, 事实上这不素他的错, 实在是当初他给这货开的金手指太逆天了…
  ss ơi cho em hỏi chỗ 货开的金手指 trong đoạn trên có nghĩa là gì vậy ạ.

  Số lượt thích

  • ~ Yappa ~ / Th6 26 2016 5:48 Chiều

   em chia sai cấu trúc câu rồi
   danh từ chính là 金手指
   cả cụm 他给这货开 là bổ ngữ cho danh từ đó

   Số lượt thích

 21. Booboo chan / Th6 29 2016 12:32 Sáng

  但素, 所谓的剧情向我们表明了, 就算是已经生生的被某作者无意识? 或者说有意识的扳歪了以后, 它还素会无比坚挺发的出现滴!
  chị ơi giúp dùm em câu này 就算是已经生生的被某作者无意识?
  Em cảm ơn.

  Số lượt thích

 22. huyen chi / Th7 3 2016 11:22 Sáng

  chủ nhà cho mình hỏi câu này có nghĩa gì vậy,mình bó tay rồi 一场绮梦泪相似, 二度落花暮様如, 三觅逝颜旧忆初, 四待暖生黎珊续

  Số lượt thích

 23. chicken2917 / Th7 9 2016 2:47 Chiều

  ss ơi cho em hỏi từ đệ khống (弟控) có nghĩa là gì vậy ạ.
  Em cảm ơn.

  Số lượt thích

 24. ibelieveyunjae / Th7 10 2016 1:39 Chiều

  cho mình hỏi 神形俱灭 trong câu 眼看天帝就要被狼皇等人打得奄奄一息, 就要神形俱灭时, 突然数道雷电从上空劈来, 打开狼皇等人, 救了天帝 có nghĩa là gì vậy. Mình cảm ơn.

  Số lượt thích

 25. Monika Phương / Th7 11 2016 1:56 Chiều

  这种恶俗的下三滥剧情已经用腻了有木有! ! ! 可素啊. . . . . 没想到, 文下的萌妹子们还很吃这一套, 那一个情节过后, 给他送月票的妹子们整整翻了一个台阶, 他也收获到了一个小冰箱
  chị ơi cho em hỏi câu 给他送月票的妹子们整整翻了一个台阶 trong đoạn trên là có ý gì vậy chị.

  Số lượt thích

 26. Kiều Anh / Th7 17 2016 1:35 Chiều

  最终, 在听见了房间外面代表着集合的敲门声的时候, 他也只能认命的叹了口气, 默默的无视了站在他身后的某总裁, 暗暗的安慰自己, 木有关系木有关系
  ss ơi cho em hỏi câu 在听见了房间外面代表着集合的敲门声的时候 trong đoạn trên phải dịch thế nào vậy.

  Số lượt thích

  • ~ Yappa ~ / Th7 18 2016 11:58 Chiều

   chị không thấy câu này có gì khó hiểu cả, cụ thể là em mắc ở từ nào

   Số lượt thích

   • Kiều Anh / Th7 19 2016 12:49 Chiều

    em ko hiểu lắm ở cụm 代表着集合, do theo em hiểu câu đó là lúc nghe thấy tiếng gõ cửa đại diện cho sự tập hợp ở bên ngoài phòng, nhưng nếu như vậy thì có vẻ hơi tối nghĩa.

    Số lượt thích

 27. chicken2917 / Th7 22 2016 11:45 Chiều

  但因为他已经死了, 身体开始发霉, 身上慢慢长出一些绿色的霉素
  ss ơi cho em hỏi 霉素 trong câu trên có nghĩa là gì vậy ạ. Em cảm ơn.

  Số lượt thích

 28. junghyukie / Th7 29 2016 12:44 Sáng

  他明白了自己的母亲永远都只会穿着合身的套装带着礼貌而疏离的微笑让自己叫她’母亲’ 而不是’妈妈’
  chị ơi cho em hỏi từ 母亲 và 妈妈 đều mang nghĩa là mẹ, sao nhân vật trong câu trên lại nói như vậy ạ, 2 từ đó có cách dùng khác nhau hay sao ạ.
  Em cảm ơn.

  Số lượt thích

 29. Aura / Th8 1 2016 6:14 Chiều

  Yap coi giúp mình câu này với! Thanks Yap!
  听堡中炊事房切菜掌勺的芹大妈说, 此行动发起者乃华婶是也, 咳咳, 值得一说得是, 行动能搞到全堡皆知而没被扼杀在摇篮里, 主要是人家华婶得了堡主 老爷的默许了.

  Số lượt thích

  • ~ Yappa ~ / Th8 1 2016 9:28 Chiều

   bạn không hiểu gì ở câu này

   Số lượt thích

   • Aura / Th8 4 2016 3:12 Chiều

    Trong QT dịch 行动能搞到全堡皆知而没被扼杀在摇篮里 là “hành động có thể làm cho đến toàn bộ bảo đều biết mà được chết giết từ trong trứng nước”. Mình không hiểu “giết chết từ trong trứng nước” là thế nào, Mình nghĩ có thể dịch thành ” dù biết cũng không làm gì được” nhưng không chắc đúng hay không?

    Số lượt thích

 30. ibelieveyunjae / Th8 2 2016 11:47 Sáng

  cho mình hỏi chữ 朐口 trong câu 朐口也越来越痛 có nghĩa là gì vậy ạ

  Số lượt thích

 31. Trúc Nguyên / Th8 3 2016 3:13 Chiều

  一直以来这件事都让他十分介怀, 他冷宸月的眼中是容不下半烂沙尘的, 感情之事更如此, 全天下的人都可以负他, 唯独轩辕尧旭绝不能背叛他
  ss ơi cho em hỏi 容不下半烂沙尘的 trong đoạn trên phải dịch thế nào vậy ạ.

  Số lượt thích

 32. Minako0105 / Th8 11 2016 12:21 Chiều

  他的舌头强硬的闯进他的嘴, 用力的吸吮着他的舌, 偶尔微微的轻咬, 带给他微痛又极痒的感觉, 不由自主的迎合着他的舌, 想要得更多, 这不再是发于情止于礼的亲吻, 不像是疼爱自己的赫在的吻, 更像是…
  ss ơi cho em hỏi 发于情止于礼 trong đoạn trên có nghĩa là gì vậy ạ

  Số lượt thích

  • ~ Yappa ~ / Th8 11 2016 8:44 Chiều

   cái này là 1 câu trong luận ngữ, có nghĩa là khi nảy sinh tình cảm thì không được vượt quá giới hạn của lễ giáo

   Số lượt thích

 33. Cẩm Tú / Th8 14 2016 11:42 Sáng

  一向沉稳的总裁大人终于第一次有了这么慌乱到前言不搭后语结结巴巴的问话
  —> chị ơi cho em hỏi khúc 前言不搭后语 có nghĩa là gì vậy ạ. Em cảm ơn

  Số lượt thích

 34. Aura / Th8 14 2016 1:33 Chiều

  Yap cho mình hỏi, khi vào một số blog đam trên wordpress thì header image thay đổi mỗi khi chuyển page mà domain vẫn là wordpress.com chứ không phải xxx.com. Yap có biết cái đó là sao không?

  Số lượt thích

 35. chicken2917 / Th8 14 2016 3:57 Chiều

  即使终于认清了这个男人本质后面隐藏的那颗渴望平凡渴望温暖的心
  ss ơi cho em hỏi chút, câu trên là muốn nói nhận ra bản chất của người đàn ông ẩn sau con tim khao khát sự ấm áp hay là ngược lại con tim khao khát sự ấm áp ẩn sau bản chất của người đàn ông vậy ss. Em cảm ơn ạ!

  Số lượt thích

 36. Thanh Thúy / Th8 18 2016 2:45 Chiều

  还能够守夜啊放烟花什么的, 所以鲜血满格的林乐就开始忙乎起来了
  chị ơi cho em hỏi 鲜血满格 ở trong câu trên có nghĩa là gì vậy chị.

  Số lượt thích

 37. junghyukie / Th8 19 2016 12:02 Sáng

  chị ơi cho em hỏi 不争气 trong câu 无数次的哀悼自己父母的不争气 có nghĩa là gì vậy ạ.
  Em cảm ơn.

  Số lượt thích

 38. Trúc Quỳnh / Th8 19 2016 12:51 Sáng

  整个大厅也无愧于外表华丽的欧式风格, 夸张到极点的雪白地毯, 悬浮而上的豪华木质扶梯, 大屏电视, 以及, 正坐在宽大的落地窗旁, 靠在奢华的扶椅上, 面前小巧精致的圆桌上摆着好看名贵的点心和名茶, 正漫不经心的品着茶看着窗外争奇斗艳风景的上官夫人和上官老爷
  —> bạn chủ nhà có thể cho mình hỏi chỗ 悬浮而上 trong đoạn trên mang nghĩa gì ko.
  Mình cảm ơn.

  Số lượt thích

 39. Trần Liên / Th8 21 2016 12:26 Sáng

  自己写文以后总是习惯性地复制了一份上传, 自己也会留一份作为底稿
  ss ơi cho em hỏi chỗ 复制了一份上传 có phải nghĩa là tải lên một bản sao ko ạ.

  Số lượt thích

 40. monkeyfishlove_4ever / Th8 21 2016 12:07 Chiều

  李赫宰盤著一條腿在沙發上,往前移了移位子讓自己和李東海更靠近,擦拭的動作進行到一半,李東海忽然的眼淚啪啪的滴落在李赫宰的腳上。
  chị chủ nhà ơi nhờ chị chỉ giúp em câu 李赫宰盤著一條腿在沙發上
  câu đó theo như em hiểu là đặt một chân lên sô pha, nhưng thấy nó kì kì ko biết đúng ko, nên muốn làm phiền chị chỉ dùm em.
  Em cảm ơn.

  Số lượt thích

 41. bluesky189 / Th8 26 2016 12:26 Sáng

  接著就是赵凌枫的生活中突然出现了豆豆, 徵信社也没查出豆豆是从哪里出现的
  Cho em hỏi 徵信社 trong câu trên có nghĩa là gì vậy chị. Em cảm ơn

  Liked by 1 person

 42. chicken2917 / Th8 26 2016 3:43 Chiều

  因为大家都喜欢叫可可啊! 可可, 叫起来多亲切啊, 我和某某人可不一样, 某某人人家都叫的时候要加一个姓, 多生疏啊, 这就是人际关系到最后表现出来的差别
  ss ơi cho em hỏi câu 这就是人际关系到最后表现出来的差别 có nghĩa là gì vậy ạ. Em cảm ơn.

  Số lượt thích

 43. Ngân Ánh / Th8 28 2016 1:58 Chiều

  “我… 我在看你们排练, 打扰到你们了么…” 小明还是一却生生的样子, 让男人感觉自己是不是什么时候虐待了他了: “我不是小男生, 我已经大一了!”

  Chủ nhà ơi, cho mình hỏi cụm 一却生生 trong đoạn trên có nghĩa là gì vậy.

  Số lượt thích

 44. Liêm / Th8 29 2016 1:01 Sáng

  传说中的 A 大, 有一个, 风, 雅, 韵的两女一男的组合, 当真是男俊女靓, 所经之处必定风起云涌, 经常男的走中间, 女的拌两边, 三点护花式出没, 吸引了众多男男女女的视线, 这不迎面走过来的就是
  Em muốn làm phiền chị chỉ giúp em câu này 这不迎面走过来的就是
  .
  Em cảm ơn.

  Số lượt thích

 45. junghyukie / Th8 31 2016 2:53 Chiều

  小孟就和我住一起了, 比较方便 gan ba lei 龙哥! 拜拜择姨, 我们先走啦!
  Chị ơi cho em hỏi, cụm gan ba lei trong câu trên có phải từ pinyin ko ạ? Nếu phải thì ko biết nó có nghĩa là gì ạ.
  Em cảm ơn.

  Số lượt thích

 46. Nami Luffy / Th9 2 2016 12:55 Chiều

  这开始初窦
  chị chủ nhà ơi, có thể cho em hỏi từ 初窦 nếu để trong câu trên thì có nghĩa là gì ko ạ. Em cảm ơn trước.

  Số lượt thích

 47. Angel Snow / Th9 2 2016 1:46 Chiều

  chị ơi cho em hỏi 八辈之交 nghĩa là gì vậy ạ

  Số lượt thích

 48. anvils1502 / Th9 4 2016 12:43 Sáng

  关与新的开发案和年度的地产策销可能有点变动
  Bạn chủ nhà ơi cho mình hỏi một chút, mình đang bị vướng ở câu này, ko biết câu trêncó phải có nghĩa là: “Chính sách sở hữu đất đai hàng năm và về các dự án phát triển mới có thể có chút thay đổi” hay ko vậy.
  Cho mình cảm ơn trước.

  Số lượt thích

  • ~ Yappa ~ / Th9 4 2016 1:28 Chiều

   mình nghĩ là
   “Về các dự án phát triển mới và chính sách sở hữu đất đai hàng năm có thể có chút thay đổi”

   Số lượt thích

 49. asato_92 / Th9 6 2016 11:04 Sáng

  大漏斗班长同学带回了一个惊人的消息
  chị chủ nhà ơi cho em hỏi chỗ 大漏斗 nếu đặt trong câu trên thì phải dịch như thế nào vậy ạ.

  Số lượt thích

 50. Tuyết Băng Nhi / Th9 7 2016 2:29 Chiều

  既然是梦, 那就让自己耽溺下去吧! 允韩点点头, 梦中的羽裳就算见到自己的这副身子, 嫌弃, 厌恶那也无仿, 至少允韩明白这一切都是自己的梦境罢了, 醒来羽裳还是照样的不知道自己的秘密, 他们还是彼此的好朋友.
  ss ơi cho em hỏi một tý, ở đoạn 梦中的羽裳就算见到自己的这副身子, 嫌弃, 厌恶那也无仿 có phải nó có nghĩa là ‘Vũ Thường trong mộng nhìn thấy cơ thể này của mình, ghét bỏ, ghê tởm vậy cũng không phải giả’ ko ạ. Em cảm ơn ss trước ạ.

  Số lượt thích

 51. t.thuy1995 / Th9 8 2016 2:10 Chiều

  原来俊逸的眉毛微微的下拉露出分外温柔的神情, 还有点酒味? 因为有些醉酒而泛起的红晕让他看上去那么令人神怡.
  ss ơi có thể cho em hỏi chỗ 让他看上去那么令人神怡 có nghĩa là gì ko ạ.

  Số lượt thích

 52. mouselovesdolphin_3107 / Th9 13 2016 12:14 Sáng

  从小开始就喜欢看高 H 的耽美小说, 天天想着怎么把自己掰玩弯然后和小雅的儿子凑成一对完成那个荒唐的娃娃亲
  chủ nhà ơi cho mình hỏi cụm từ 娃娃亲 có nghĩa là gì vậy.
  Mình cảm ơn.

  Số lượt thích

 53. sebaciel150920 / Th9 15 2016 12:04 Chiều

  銀式戒指中間繞著一圈乳白色, 正中間鑲著一顆寶藍鑽石, 簡單的樣式
  ss ơi cho em hỏi câu 銀式戒指中間繞著一圈乳白色 có phải có nghĩa là xung quanh chiếc nhẫn bạc là một vòng màu trắng sữa ko ạ

  Số lượt thích

 54. Aura / Th1 2 2017 10:27 Chiều

  Yap giúp mình câu này với: “我那一向主张和平的妹夫, 也会有携着人质来见我的一天么?”
  QT ghi là “Ta một ít hướng chủ trương hòa bình muội phu, cũng sẽ có dắt con tin tới gặp của ta một ngày đêm sao?”
  Mình hiểu là: Muội phu của ta chủ trương hoà bình cũng sẽ có lúc dắt con tin tới gặp ta hay sao?
  *thanks Yap nhiều*

  Số lượt thích

 55. lavender / Th4 16 2017 10:37 Chiều

  chị chủ ơi, em muốn tìm truyện để dịch thì tìm ở đâu

  Số lượt thích

 56. chicken2917 / Th5 1 2017 11:40 Chiều

  “我們來囉!” 抱著李宇樂的李東海, 在門口探出一顆頭, 後方是拿他無輒的李赫宰.
  chị ơi cho em hỏi, câu 後方是拿他無輒的李赫宰 có nghĩa là gì vậy chị.
  Em cảm ơn

  Số lượt thích

 57. Tiểu Quyên / Th5 10 2017 10:12 Sáng

  Yappa, giúp mình với, đoạn này mình nên dịch sao:
  直到风和雪将她身体吹透
  Cảm ơn nàng!

  Số lượt thích

 58. hantaeeun / Th6 4 2017 5:55 Chiều

  Chủ nhà ơi, dịch giúp mình mấy câu này nha!
  1. 在皇上的身边伺候久了, 多少对于皇上的喜好有个了解, 不管是见不见得人或是说不说得出口的, 只要主子开心, 他这个当奴才的有好处拿, 就算拼破了头, 也得做到让主子顺心如意.

  Câu: 不管是见不见得人或是说不说得出口的 (?)

  2.此一流言一出, 朝庭百官表面虽装的平静无波, 但私底下却是异论纷纷, 讨论的沸沸扬扬, 在当时也形成了两派各拥其主的人马.

  Câu:在当时也形成了两派各拥其主的人马. (?)

  3. Câu: 一只布满了粗茧的小手 (?)

  4. Câu: 用着与年纪不符的俐落脚步走到大门前问道 (?)

  Cảm ơn nàng nhiều lắm!!

  Số lượt thích

  • ~ Yappa ~ / Th6 12 2017 11:41 Chiều

   1. bất kể là có thấy được người hay không, có nói ra miệng được hay không
   2. vào lúc đó cũng tạo thành hai phái mỗi bên ủng hộ một người
   3. một bàn tay nhỏ đầy vết chai thô
   4. dùng bước chân linh lợi không hợp với độ tuổi đi tới trước đại môn hỏi

   Số lượt thích

 59. Lost / Th6 12 2017 12:06 Chiều

  Bạn ơi, cho mình hỏi câu “拿她没辙.” nên dịch như thế nào với ;;A;;

  Số lượt thích

 60. hantaeeun / Th8 6 2017 5:32 Chiều

  Bạn ơi, dịch giúp mình câu này với:
  1. 一个人情会这么好用啊
  2. 回你的府内说给你养的狗听吧!
  3. Từ này ‘班人’ mình không hiểu nghĩa của nó.
  4.有时候在适当的时机露个面
  Cảm ơn bạn nhiều!!! :)))

  Số lượt thích

 61. Nhiên / Th9 11 2017 11:59 Chiều

  chị ơi cho em hỏi tý, câu 偶尔回从嘴巴里省下点食物给小鬼吃 trong câu: “他也不是什么十恶不赦的坏人, 偶尔回从嘴巴里省下点食物给小鬼吃” phải dịch thế nào vậy ạ.
  Em cảm ơn nhiều.

  Số lượt thích

 62. Pu Pu / Th9 28 2017 11:33 Chiều

  Chị ơi cho em hỏi:叉叉圈圈 trong

  救人之事, 十万火急, 哪怕叉叉圈圈是在叉叉圈圈, 也会拔出来, 先救了人命再说, 你看你还有理智藏食物, 还有脱外袍! là gì vậy?
  Convert: Chuyện cứu người, cấp tốc, cho dù là ở ?? gạch chéo vòng vòng ??, cũng sẽ rút ra, trước cứu mạng người lại nói, ngươi xem ngươi còn có lý trí dấu thức ăn, còn có cởi ngoại bào.
  Em cảm ơn chị nhiều ạ!

  Số lượt thích

 63. Mễ Trùng đại nhân / Th11 1 2017 8:41 Chiều

  Hi nàng, có thể edit dùng ta đoạn này không, cảm ơn nàng nhiều: 关键他还不是写写日志评论什么的引用歌词, 他是跟你聊着聊着天, 突然很正经的念出一句歌词啊! 你们能想象那种神经病的情景么! 不是正常语气啊, 是播音腔啊! 字正腔圆的念啊!

  Số lượt thích

 64. Bingsu / Th11 16 2017 11:58 Chiều

  而且他喜欢男人的嗜好也是各大高级玩伴俱乐部共通的秘密

  chị ơi cho em hỏi chút, cái khúc 各大高级玩伴俱乐部共通的秘密 có phải dịch là bí mật chung của các câu lạc bộ ăn chơi cao cấp lớn ko ạ, em hơi bị rối chỗ từ 伴 ko biết là từ nối giữa 2 ý hay sao.
  Em cảm ơn ạ.

  Số lượt thích

  • ~ Yappa ~ / Th11 17 2017 9:50 Chiều

   玩伴 là cả cụm, nghĩa là bạn chơi em nhé
   em dịch thoát nghĩa là ăn chơi cũng không sai

   Số lượt thích

 65. Kana / Th11 26 2017 7:00 Sáng

  Chị ơi, cho em hỏi, khúc này 大路朝天, 各走一边 có nghĩa là gì vậy?

  Số lượt thích

 66. HànTháiÂn / Th7 12 2018 8:46 Chiều

  当红模特. 人物形象灵感来自格斗游戏 《 拳皇 》 中的 k,
  Chủ nhà ơi, cho mình hỏi dịch câu này làm sao vậy? Mình ko hiểu chỗ “trung đích k” nghĩa là sao. cảm ơn chủ nhà nhiều nha!!

  Số lượt thích

  • ~ Yappa ~ / Th7 13 2018 1:30 Sáng

   k là chữ viết tắt của một từ gì đó thôi bạn, cái này bạn phải đọc truyện và xét teo ngữ cảnh để đoán

   Số lượt thích

 67. HànTháiÂn / Th7 17 2018 11:38 Chiều

  Chủ nhà ơi cho mình hỏi:
  1. 许月如一脸灿烂, 那化的如同贞子二代的恐怖浓妆挤在一起, 惊悚的如同母夜叉一般: “行, 没问题, 老妈我马上把门给关上!”
  Câu này: 那化的如同贞子二代的恐怖浓妆挤在一起, dịch như thế nào vậy bạn?

  2. 打开门的一瞬间, 凌皓有些反应不过来的看着眼前打扮的时尚前卫的呃? ? ? ? 中年妇女. 一头夸张的爆炸头, 化妆过浓的脸, 以及一身类似于非主流小 MM 打扮的花哨衣服.
  Câu này: 以及一身类似于非主流小 MM 打扮的花哨衣服. dịch sao vậy bạn? Với từ “非主流” này nghĩa là gì vậy bạn?

  Số lượt thích

 68. Makino Chiyuru / Th7 29 2018 8:10 Chiều

  见宁婧说话慢慢开始前言不搭后语,系统便知道她烧糊涂了,沉默了一会儿,道:“你睡一会儿吧,醒来就退烧了。”
  ss ơi cho em hỏi câu 前言不搭后语 dịch như thế nào ạ? Em hiểu ý mà không biết ghi sao cho phù hợp nữa.

  Số lượt thích

  • Makino Chiyuru / Th7 29 2018 8:13 Chiều

   Còn cả câu 噫, 真 • 智硬啊智硬. này nữa ạ, em quên mất >.<
   Mong chủ nhà giúp đỡ.

   Số lượt thích

  • ~ Yappa ~ / Th7 29 2018 11:10 Chiều

   前言不搭后语 = câu trước không ăn khớp với câu sau
   智硬 = chỉ số thông minh thấp

   Số lượt thích

   • Makino Chiyuru / Th7 30 2018 10:46 Sáng

    Cảm ơn chủ nhà, nhưng từ 噫 này nên để ntn trong trường hợp này? Để “ôi” liệu có đc ko ạ? Từ 真 • này có dấu chấm là sao ạ? Mong chủ nhà giúp đỡ.

    Số lượt thích

    • ~ Yappa ~ / Th7 30 2018 11:12 Chiều

     Để từ đó thế nào là tùy ngữ cảnh. Bạn phải tự xem nghĩa hợp lý nhé. Còn dấu chấm ở giữa thì mình cũng không biết.

     Số lượt thích

 69. Mina / Th8 2 2018 4:30 Chiều

  1. 财经记者夏沐,高傲冷艳,双商碾压,却在领证当天被知情人石锤曝出:…
  ( 石锤曝出 là sao ạ?)
  2. 纪羡北看完新闻把她手机’借’ 过来直接关机, 顶着舆论压力扯了证.
  ( 顶着舆论压力扯了证 dịch thế nào ạ?)

  Số lượt thích

 70. Minn / Th8 24 2018 11:10 Chiều

  Yap cho em hỏi 台风过境 dịch thế nào ạ? Em cảm ơn Yap trước nhé

  Số lượt thích

 71. Thập Lý Đào Hoa / Th9 2 2018 1:32 Chiều

  皮带的抽起声响, 再加上拉链被拉下的声音, 松本优呆愕的看着甲斐真澄拉下裤子, 然后是庞然大物跳出了平日的束缚. 他喉口一阵发热, 下半身含住甲斐先生的柔湿蜜洞也跟着一颤, 好像快要收缩起来
  chị Yappa có thể dịch giúp em câu 下半身含住甲斐先生的柔湿蜜洞也跟着一颤 trong đoạn H trên ko ạ. Em cảm ơn.

  Số lượt thích

 72. gnner / Th9 3 2018 2:44 Chiều

  艾玛, 这种与有荣焉的感觉, 真的不要太好啊, chị ơi em muốn hỏi cụm emma đầu câu có nghĩa là gì vậy ạ? cám ơn chị

  Số lượt thích

 73. gnner / Th9 15 2018 6:23 Chiều

  他坐在吧台上, 下巴枕着竖起的手, ‘竖起的手臂’ ở câu này cụm đây mang nghĩa là cánh tay gì ạ, chỉ giúp em với ?

  Số lượt thích

 74. Ngô Gia Khánh / Th6 25 2019 4:21 Chiều

  Cô ơi giúp tôi với: ” 季轻舟在听到自己名字的时候,瞬间醍醐灌顶,明白了为什么他会觉得方曜宣这个名字熟悉,卧槽,季轻舟 方曜宣,这个组合,可不就是他前一阵儿刚刚弃文的《曜日舟行》的攻和受的名字么,就因为这个受和自己的名字一样,他还忍着无语,把这个文看到一半实在看不下去才弃文的,所以现在的情况是”, cái câu “可不就是他前一阵儿刚刚弃文的《曜日舟行》的攻和受的名字么,就因为这个受和自己的名字一样,他还忍着无语,把这个文看到一半实在看不下去才弃文的,所以现在的情况是……
  ” dịch ntn vậy cô? Mong cô giúp.

  Số lượt thích

  • ~ Yappa ~ / Th6 25 2019 10:05 Chiều

   Cụ thể bạn không hiểu chỗ nào?

   Số lượt thích

   • Ngô Gia Khánh / Th6 25 2019 10:21 Chiều

    “可不就是他前一阵儿刚刚弃文的《曜日舟行》的攻和受的名字么,就因为这个受和自己的名字一样,他还忍着无语,把这个文看到一半实在看不下去才弃文的,所以现在的情况是…… ” câu này này cô, tôi không có hiểu ý nó là ntn

    Số lượt thích

 75. • Ngô Anh Thảo • / Th12 4 2019 10:44 Sáng

  À câu này Yappa ơi: “我就诅咒我思修还挂科” Cho mình hỏi là có nghĩa gì thế ạ?

  Số lượt thích

  • ~ Yappa ~ / Th12 4 2019 9:54 Chiều

   思修 có thể hiểu đơn giản là kiểu như môn Tư tưởng, là môn học bắt buộc ở trường đại học ấy
   còn 挂科 là cúp tiết, trốn tiết

   Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: