Bố Hà Cảnh bị cưỡng chế thi hành

Tòa án nhân dân thành phố Trường Sa tỉnh Hồ Nam

PHÁN QUYẾT DÂN SỰ

Số hiệu (2018) Tương 01 dân chung 6250

(Chú thích: Số hiệu phán quyết được hiểu như sau
2018 = năm đưa ra phán quyết
Tương = chữ Hán của tên tỉnh, Tương có nghĩa là Hồ Nam
01 = mã số của tòa án thành phố Trường Sa
dân = dân sự
chung = chung thẩm
6250 = mã số phán quyết)

Người kháng cáo (nguyên cáo sơ thẩm, bị cáo phản tố): Công ty hữu hạn truyền thông văn hóa Bố Cảnh Hồ Nam (từng dùng tên công ty hữu hạn truyền thông văn hóa Âu Khắc Hồ Nam), trụ sở phòng 325 chung cư Đông Phương số 8 đường Nhân Dân quận Vũ Hoa thành phố Trường Sa tỉnh Hồ Nam.

Người đại diện theo pháp luật: Hà Úy.

Người đại diện ủy quyền tố tụng: Đinh Cống Nam, luật sư văn phòng luật sư Hải Hoa Vĩnh Thái thành phố Thượng Hải (Trường Sa).

Người đại diện ủy quyền tố tụng: Vương Hiền Nam, luật sư văn phòng luật sư Hải Hoa Vĩnh Thái thành phố Thượng Hải (Trường Sa).

Người bị kháng cáo (bị cáo sơ thẩm, nguyên cáo phản tố): Hạ Chấn Tương, nam, sinh ngày 4 tháng 10 năm 1971, dân tộc Hán, trú tại quận Vũ Hoa thành phố Trường Sa.

Người đại diện ủy quyền tố tụng: Điền Tổ Minh, luật sư văn phòng luật sư Tương Sở Hồ Nam.

Bên thứ ba (bên thứ ba sơ thẩm): Công ty hữu hạn tác phẩm nghệ thuật Thư Mỹ Thâm Quyến, trụ sở phòng 203 số 7 ngõ 1 khu Trường Long 5 phường Bố Cát quận Long Cương thành phố Thâm Quyến.

Người đại diện theo pháp luật: Trần Thịnh Kim.

Người kháng cáo công ty hữu hạn truyền thông văn hóa Bố Cảnh Hồ Nam (sau đây gọi tắt là công ty Bố Cảnh) vì vụ án tranh chấp tổn hại lợi ích trách nhiệm công ty với người bị kháng cáo Hạ Chấn Tương, bên thứ ba công ty hữu hạn tác phẩm nghệ thuật Thư Mỹ Thâm Quyến (sau đây gọi tắt là công ty Thư Mỹ), không đồng ý với phán quyết dân sự số hiệu (2016) Tương 0111 dân sơ 4339 của tòa án nhân dân quận Vũ Hoa thành phố Trường Sa tỉnh Hồ Nam (sau đây gọi tắt là tòa án nhất thẩm), đưa ra kháng cáo với tòa. Tòa chiếu theo pháp luật thành lập hội thẩm tiến hành xét xử. Người kháng cáo công ty Bố Cảnh ủy quyền người đại diện tố tụng Đinh Cống Nam, Vương Hiền Nam, người bị kháng cáo Hạ Chấn ủy quyền người đại diện tố tụng Điền Tổ Minh ra tòa tham gia tố tụng. Bên thứ ba công ty hữu hạn tác phẩm nghệ thuật Thư Mỹ Thâm Quyến đã được tòa hợp pháp gọi nhưng chưa tới, tòa chiếu theo pháp luật xét xử vắng mặt. Bản án hiện đã kết thúc xét xử.
(Chú thích: Số hiệu phán quyết được hiểu như sau
0111 = mã số của tòa án nhân dân quận Vũ Hoa
sơ = sơ thẩm)

Yêu cầu kháng cáo của công ty Bố Cảnh: 1, hủy bỏ mục số hai, ba của phán quyết nhất thẩm theo pháp luật, sửa án theo pháp luật; 2, phán quyết do Hạ Chấn Tương chịu chi phí tố tụng nhất, nhị thẩm của bản án. Sự thực và lý do: Một, phán quyết nhất thẩm nhận định tính chất của tiền vốn khởi động 40 vạn có sai sót: trong 400000 tệ thì 312739.94 tệ là tiền nợ của Hạ Chấn Tương với công ty Bố Cảnh; Tiền vốn khởi động hạng mục thực ra là khoản đầu tư hạng mục lần hai, lần ba của Hạ Chấn Tương, không phải là khoản tạm ứng đối với công ty Bố Cảnh. Công ty Bố Cảnh không đồng ý chịu trách nhiệm trả tiền vốn ứng ra 400000 tệ của người bị kháng cáo. Hai, tài khoản của Hạ Chấn Tương thu khoản tiền mua chung trên mạng của hạng mục liên quan tới vụ án là sự thực rõ ràng, cần phải trả khoản tiền mua chung đã chiếm đoạt của công ty Bố Cảnh. 1, dòng tiền ngân hàng của chứng cứ mấu chốt (Ngân hàng kiến thiết: 6227002920310063821), có tính liên quan với bản án. 2, công ty Bố Cảnh đã đưa ra chứng cứ sơ bộ về việc biển thủ khoản tiền mua chung, Hạ Chấn Tương cũng không có chứng cứ chứng minh trong thời gian tiến hành triển lãm nghệ thuật mộng ảo lần thứ hai, lần thứ ba có qua lại nghiệp vụ với trang web mua chung khác như Meituan, DianPing. Chứng cứ có liên quan đến việc Hạ Chấn Tương chiếm đoạt phương diện khoản tiền mua chung hạng mục liên quan tới vụ án mà công ty Bố Cảnh đệ trình tòa án nhất thẩm có thể xác minh qua lại bằng sao kê ngân hàng đã tập hợp của Hạ Chấn Tương, mà Hạ Chấn Tương là nguyên cổ đông của công ty Bố Cảnh, vẫn luôn phụ trách bàn bạc với trang web mua chung trong hạng mục liên quan tới vụ án, tài khoản tư nhân (Ngân hàng kiến thiết: 6227002920310063821) thu nhận khoản tiền chuyển bởi công ty mạng như Meituan, Dianping, 55tuan, Nuomi có tính liên quan với bản án. Hạ Chấn Tương chưa đệ trình bất cứ chứng cứ nào chứng minh có bất kỳ qua lại tiền vốn nghiệp vụ nào khác với công ty mạng như Meituan, Dianping, 55tuan, Nuomi. Bởi vậy, tài khoản của Hạ Chấn Tương thu khoản tiền mua chung trên mạng của hạng mục liên quan tới vụ án là sự thực rõ ràng, cần phải trả khoản tiền vé trên mạng đã chiếm đoạt của công ty Bố Cảnh. Ba, Trong bản tố nhất thẩm, quan hệ pháp luật công ty Bố Cảnh khởi tố Hạ Chấn Tương là quan hệ pháp luật tổn hại lợi ích công ty, mà Hạ Chấn Tương phản tố chính là yêu cầu công ty Bố Cảnh trả chi phí đã ứng, bất luận Hạ Chấn Tương tại phản tố nhất thẩm là bị nhận định quan hệ pháp luật vay tiền hay quan hệ pháp luật tranh chấp hợp tác, quan hệ pháp luật của công ty Bố Cảnh tại bản tố nhất thẩm không phải cùng một quan hệ pháp luật với quan hệ pháp luật của Hạ Chấn Tương tại phản tố nhất thẩm, hai bên không có quan hệ dính dáng về mặt pháp luật. Tòa án nhất thẩm coi chủ thể bản tố và phản tố tương đồng, đều là tranh chấp giữa công ty và cổ đông nên nhận định thuộc về cùng một quan hệ pháp luật hiển nhiên là không có căn cứ pháp luật, là chưa điều tra rõ sự thực, tòa án nhị thẩm cần phải điều tra rõ sự thực, bác bỏ phản tố của người bị kháng cáo.

Hạ Chấn Tương biện luận: 1, phán quyết nhất thẩm nhận định sự thực rõ ràng, chứng cứ xác thực đầy đủ, cần phải y theo; 2, một phần sự thực và lý do trong đơn kháng cáo của công ty Bố Cảnh coi 40 vạn tệ Hạ Chấn Tương ứng ra là lợi nhuận chưa phân phối trong hạng mục lần một, không có căn cứ sự thực và chứng cứ chứng minh, Hạ Chấn Tương tại hạng mục lần một từ đầu đến cuối chưa triển khai hợp tác bất cứ hình thức nào với công ty Bố Cảnh, công ty Bố Cảnh cũng không đệ trình bất cứ chứng minh, chứng cứ gì để chứng thực yêu cầu này; 3, công ty Bố Cảnh nói Hạ Chấn Tương chiếm khoản tiền bán vé trên mạng không có căn cứ sự thực, không có chứng cứ ủng hộ. Phán quyết nhất thẩm đối với việc này đã nói rất rõ ràng. Tóm lại, yêu cầu tòa án chiếu theo pháp luật bác bỏ toàn bộ yêu cầu kháng cáo của công ty Bố Cảnh.

Bên thứ ba công ty hữu hạn tác phẩm nghệ thuật Thư Mỹ Thâm Quyến chưa tiến hành biện hộ.

Công ty Bố Cảnh yêu cầu khởi tố với tòa án nhất thẩm: 1, phán lệnh Hạ Chấn Tương trả lại công ty Bố Cảnh 395058 tệ thuộc sở hữu của công ty Bố Cảnh; 2, phán lệnh do Hạ Chấn Tương chịu chi phí tố tụng. Công ty Bố Cảnh trong quá trình xét xử nhất thẩm tăng yêu cầu tố tụng: Phán lệnh bên thứ ba công ty Thư Mỹ chịu trách nhiệm liên đới.

Hạ Chấn Tương đưa ra phản tố với tòa án nhất thẩm, yêu cầu tố tụng: 1, phán quyết công ty Bố Cảnh trả Hạ Chấn Tương khoản tiền 650000 tệ; 2, phán quyết công ty Bố Cảnh chịu toàn bộ chi phí tố tụng bản tố, phản tố.

Tòa án nhất thẩm nhận định sự thực: Ngày 15 tháng 10 năm 2013, nội bộ công ty Bố Cảnh tiến hành nghị quyết đại hội cổ đông, cổ đông Triệu Thế Ái, Hà Úy, Hạ Chấn Tương tham gia hội nghị, nghị quyết giao ước công ty phân công là: “Tổng giám đốc Hạ Chấn Tương phụ trách vận hành công ty, kết hợp với trợ lý tổng giám đốc Lý Khải trợ giúp tổng giám đốc làm việc; Chủ tịch Triệu Thế Ái (kiêm trợ lý chủ tịch danh dự) phụ trách tài vụ hành chính công ty; Chủ tịch danh dự Hà Úy cung cấp và sử dụng hữu hiệu tài nguyên liên quan tới phòng làm việc Hà Cảnh ủng hộ và giám sát”. Ngày 26 tháng 11 năm 2013, Hạ Chấn Tương chuyển 400000 tệ vào tên nguyên cáo cổ đông Hà Úy, người đại diện theo pháp luật của công ty Bố Cảnh xuất một tờ biên lai, ghi chú rõ: “Hôm nay nhận được bốn mươi vạn tệ chẵn tiền vốn khởi động hạng mục của Hạ Chấn Tương”. Sau đó, công ty Bố Cảnh (bên B) ký kết với công ty cổ phần khoa học kỹ thuật mạng Đồng Trình (bên A) “Hợp đồng thỏa thuận đặt trước trên mạng vé vào cửa khách lẻ trang mạng Đồng Trình” và “Thỏa thuận hợp tác tuyên truyền khu phong cảnh”, giao ước: “Bên B trao quyền bên A thông qua Internet đối ngoại tiến hành đặt trước trên mạng vé vào cửa toàn bộ hạng mục triển lãm lưu động nghệ thuật ma huyễn của bên B, người phụ trách vé bên B, người liên lạc đối soát là người đại diện theo pháp luật khi đó của nguyên cáo Triệu Thế Ái, người liên lạc kiểm tra biên lai bên B là Phạm Phẩm Quỳnh, kỳ hạn hợp tác từ ngày 17 tháng 12 năm 2013 tới ngày 2 tháng 3 năm 2014, bên A tiêu thụ mỗi một phiếu, được tiền hoa hồng 5 tệ, do bên B chuyển tới tài khoản chỉ định của bên A”. Thỏa thuận còn tiến hành giao ước mục khác. Sau khi kết thúc vận hành triển lãm lưu động, công ty Bố Cảnh tiến hành thống kê vé đã bán, ngày 24 tháng 3 năm 2014, công ty Bố Cảnh thống kê được trong thời gian đó tổng cộng bán 3441 vé mua chung trên mạng, tổng cộng khoản tiền vé 130758 tệ. Ngày 20 tháng 12 năm 2014, công ty Bố Cảnh đơn phương đưa ra một bản “Bằng chứng quyết toán Hạ Chấn Tương tư nhân thu 13 vạn tệ khoản tiền mua chung”, chứng minh Hạ Chấn Tương một mình thu khoản tiền vé mua chung hạng mục này tổng cộng 130758 tệ. Trong quá trình xét xử nhất thẩm, tòa án đã tiến hành điều tra dòng tiền tài khoản mà công ty Bố Cảnh cho rằng Hạ Chấn Tương một mình thu nhận khoản tiền vé mua chung, công ty Bố Cảnh cho rằng khoản tiền công ty mạng như Meituan, Dianping, 55tuan, Nuomi gửi tới tài khoản Hạ Chấn Tương trong thời gian đó là khoản tiền vé, nhưng cộng lại số tiền chỉ là 105162 tệ, không khớp với bằng chứng quyết toán công ty Bố Cảnh chế tạo, Hạ Chấn Tương cho rằng công ty mạng như Meituan, Dianping, 55tuan, Nuomi chuyển tiền không liên quan tới hạng mục liên quan tới vụ án, không phải khoản tiền vé, hơn nữa công ty Bố Cảnh chỉ có thỏa thuận hợp tác với công ty Đồng Trình. Trong quá trình tòa án thẩm vấn nhất thẩm, Hạ Chấn Tương mời người làm chứng Dương XX ra tòa làm chứng, chứng minh giữa Hạ Chấn Tương và Dương XX đạt thành thỏa thuận hợp tác bằng miệng, giao ước Hạ Chấn Tương và Dương XX hợp tác mở triển lãm tranh 3D và thủ tục bán vé, Hạ Chấn Tương bảo đảm Dương XX thu nhập không thấp hơn 20 vạn tệ, sau đó Hạ Chấn Tương thanh toán 20 vạn tệ cho Dương XX. Ngoài ra Hạ Chấn Tương ngày 16 tháng 12 năm 2013 gửi 5 vạn tệ tới tài khoản Hà Úy. Ngày 22 tháng 4 năm 2014, công ty Bố Cảnh ký kết “Hợp đồng chọn mua thiết bị nghệ thuật tương tác 5D hoàn cầu” với công ty Thư Mỹ, giao ước do công ty Bố Cảnh chọn mua thiết bị nghệ thuật tương tác 5D hoàn cầu của công ty Thư Mỹ, tổng giá trị 380000 tệ, ngày hợp đồng có hiệu lực, công ty Bố Cảnh thanh toán cho công ty Thư Mỹ khoản tiền thiết bị 266000 tệ, công ty Bố Cảnh sau khi thu được thiết bị của công ty Thư Mỹ thanh toán 76000 tệ, sau khi thiết bị lắp đặt, hoàn thành chạy thử, công ty Bố Cảnh thanh toán khoản tiền còn lại của hợp đồng 38000 tệ. Ngày 22 tháng 4 năm 2014, công ty Bố Cảnh thanh toán cho công ty Thư Mỹ khoản tiền thiết bị 266000 tệ, ngày 28 tháng 4 năm 2014, công ty Bố Cảnh lại lần nữa thanh toán cho công ty Thư Mỹ khoản tiền thiết bị 80000 tệ, ngày 4 tháng 5 năm 2014, công ty Bố Cảnh phát công văn cho công ty Thư Mỹ, nói rõ: “Thiết bị chọn mua chưa lắp đặt, chạy thử trong thời gian quy định, hơn nữa thiết bị không thể đạt được yêu cầu chất lượng, do đó tạo thành tổn thất cho công ty Bố Cảnh, hi vọng phía công ty Thư Mỹ áp dụng biện pháp hữu hiệu,…” Ngày 20 tháng 7 năm 2014, công ty Bố Cảnh lại lần nữa phát ra “Công văn luật sư” với công ty Thư Mỹ, tiến hành nói rõ hành vi vi ước của công ty Thư Mỹ, cũng yêu cầu công ty Thư Mỹ áp dụng biện pháp. Ngày 25 tháng 7 năm 2014, công ty Thư Mỹ đưa ra một bản giải thích, tiến hành giải thích với công ty Bố Cảnh hành vi thích hợp trong hợp đồng: “Ngày 15 tháng 4 năm 2014, tổng giám đốc công ty Bố Cảnh Hạ Chấn Tương gửi điện cho công ty Thư Mỹ, nói cần đặt một đợt tranh 5D huỳnh quang. Khoảng ngày 19 tháng 4 năm 2014, Hạ Chấn Tương lại lần nữa gửi điện cho công ty Thư Mỹ, yêu cầu đóng gói ký kết hợp đồng cả phim ảnh 7D và tự chụp thông minh chính mình đặt ngoài cùng với tranh huỳnh quang, Hạ Chấn Tương hứa hẹn phim ảnh 7D và tự chụp thông minh chất lượng và vấn đề liên quan do Hạ Chấn Tương tự mình phụ trách. Ngày 21 tháng 4 năm 2014, Hạ Chấn Tương phát tới bản thảo hợp đồng, cũng nói rõ điều khoản hợp đồng không liên quan tới công ty Thư Mỹ do Hạ Chấn Tương tự phụ trách, công ty Thư Mỹ chỉ chịu trách nhiệm tranh liên quan đến 5D. Sau đó, công ty Thư Mỹ ấn yêu cầu của Hạ Chấn Tương phát hợp đồng cho người đại diện theo pháp luật của công ty Bố Cảnh Triệu Thế Ái, cũng chính thức ký kết hợp đồng vào ngày 22 tháng 4 năm 2014. Ngày 22 tháng 4 năm 2014, công ty Thư Mỹ sau khi thu được khoản tiền thiết bị của công ty Bố Cảnh 266000 tệ, chuyển 214300 tệ cho Hạ Chấn Tương, giữ lại 51700 tệ làm khoản tiền tranh 5D. Ngày 28 tháng 4 năm 2014, công ty Thư Mỹ sau khi thu được khoản tiền thiết bị của công ty Bố Cảnh 80000 tệ, chuyển 50000 tệ cho Hạ Chấn Tương, giữ lại 30000 tệ làm khoản tiền tranh 5D. Cuối cùng giải thích công ty Thư Mỹ từ đầu chí cuối không có bất kỳ liên hệ gì với hai xưởng phim ảnh 7D và tự chụp thông minh, công ty Thư Mỹ chỉ thu được 81700 tệ.

Tòa án nhất thẩm cho rằng, một, về vấn đề khoản tiền vé bán trên mạng 130758 tệ, công ty Bố Cảnh cho rằng công ty mạng như Meituan, Dianping, 55tuan, Nuomi chuyển tiền cho Hạ Chấn Tương là khoản tiền vé mà Hạ Chấn Tương thu, nhưng công ty Bố Cảnh bản án và công ty mạng kể trên chưa từng có quan hệ hợp tác trực tiếp, hơn nữa trước khi hạng mục liên quan tới vụ án khởi động ngày 17 tháng 12 năm 2013, công ty mạng kể trên cũng có lịch sử chuyển khoản tới tài khoản Hạ Chấn Tương, do đó tòa án nhận định, công ty Bố Cảnh cho rằng hành vi công ty mạng kể trên chuyển khoản tới tài khoản Hạ Chấn Tương không có tính liên quan với bản án. Trong “Hợp đồng thỏa thuận đặt trước trên mạng vé vào cửa khách lẻ trang mạng Đồng Trình” công ty Bố Cảnh ký kết với công ty cổ phần khoa học kỹ thuật mạng Đồng Trình áp dụng chính là có phương thức công ty Bố Cảnh thanh toán tiền hoa hồng bán vé cho công ty cổ phần khoa học kỹ thuật mạng Đồng Trình, do đó bán vé trên mạng nhận được là trước tiên trực tiếp do công ty Bố Cảnh thu, mà người phụ trách vé công ty Bố Cảnh là Triệu Thế Ái. Trong bản án công ty Bố Cảnh không cung cấp chứng cứ chứng minh công ty Bố Cảnh chỉ định tài khoản của Hạ Chấn Tương là tài khoản thu tiền, cũng không có chứng cứ chứng minh Hạ Chấn Tương nhận được khoản tiền bán vé này, do đó đối với yêu cầu tố tụng công ty Bố Cảnh yêu cầu Hạ Chấn Tương và công ty Thư Mỹ trả số tiền bán vé 130758 tệ, không ủng hộ. Hai, về vấn đề công ty Thư Mỹ chuyển khoản tiền thiết bị 264300 tệ cho Hạ Chấn Tương, Hạ Chấn Tương thừa nhận đã thu được khoản tiền thiết bị 264300 tệ công ty Thư Mỹ chuyển về tài khoản, cũng trần thuật chi phí này đã dùng để mua thiết bị khác, khớp với giải thích công ty Thư Mỹ đưa ra, tòa án đồng ý tính chính xác của giải thích của công ty Thư Mỹ đưa ra. Công ty Thư Mỹ chỉ tiêu thụ tranh 5D, nhưng công ty Thư Mỹ ký kết với nguyên cáo “Hợp đồng chọn mua thiết bị nghệ thuật tương tác 5D hoàn cầu” liên quan tới vụ án bao gồm ba hạng mục thiết bị tranh 5D, phim ảnh 7D, tự chụp thông minh, do đó hợp đồng này là công ty Thư Mỹ và Hạ Chấn Tương tổng giám đốc công ty Bố Cảnh dưới tình huống cùng lừa gạt công ty Bố Cảnh ký kết, công ty Thư Mỹ đã thu khoản tiền tranh 5D 81700 tệ tương ứng, cũng không cung cấp thiết bị phim ảnh 7D và thiết bị tự chụp thông minh cùng phục vụ lắp đặt, khoản tiền thừa cần phải trả Bố Cảnh, Hạ Chấn Tương trần thuật dùng để mua thiết bị khác, nhưng cũng không cung cấp hợp đồng mua hàng có tiêu chuẩn chất lượng đạt tiêu chuẩn tương ứng và bằng chứng thanh toán để chứng minh, hơn nữa hành vi tự mình mua thiết bị khác của Hạ Chấn Tương cũng không nhận được sự cho phép của công ty Bố Cảnh. Do đó Hạ Chấn Tương cần trả 264300 tệ cho công ty Bố Cảnh. Bản án công ty Thư Mỹ trái với giao ước hợp đồng, tạo thành tổn thất cho công ty Bố Cảnh, công ty Bố Cảnh có thể chủ trương quyền lợi riêng, công ty Bố Cảnh tố yêu cầu công ty Thư Mỹ có trách nhiệm liên đới chịu trả 264300 tệ khoản tiền thiết bị không có căn cứ pháp luật, không ủng hộ. Ba, về vấn đề Hạ Chấn Tương chuyển khoản 40 vạn tệ tới tài khoản chỉ định của người đại diện theo pháp luật công ty Bố Cảnh, bản án là tranh chấp giữa công ty và cổ đông, Hạ Chấn Tương phản tố yêu cầu công ty Bố Cảnh trả chi phí ứng ra cùng thuộc về tranh chấp giữa công ty và cổ đông, thuộc về cùng một quan hệ pháp luật, do đó tòa án chiếu theo pháp luật thụ lí phản tố phản tố của Hạ Chấn Tương, người đại diện theo pháp luật công ty Bố Cảnh rõ ràng ghi chú rõ thu được 40 vạn tệ của Hạ Chấn Tương là tiền vốn khởi động hạng mục, do đó Hạ Chấn Tương và công ty Bố Cảnh là biểu hiển đạt thành nhất trí với tiền vốn ứng ra khởi động hạng mục, công ty Bố Cảnh biện luận khoản tiền này thuộc về hành vi Hạ Chấn Tương thực hiện đầu tư không có căn cứ sự thực, ngoài ra công ty Bố Cảnh còn nói 40 vạn tệ này bao hàm một phần thuộc về chia hoa hồng hạng mục của công ty Bố Cảnh, nhưng không cung cấp chứng cứ để chứng minh, tòa án không tiếp thu, hiện hạng mục đã vận hành hoàn tất, hơn nữa Hạ Chấn Tương không còn có thân phận cổ đông công ty Bố Cảnh, do đó công ty Bố Cảnh cần phải trả Hạ Chấn Tương tiền vốn ứng ra 40 vạn tệ. Bốn, về vấn đề Hạ Chấn Tương chuyển khoản 20 vạn tệ cho Dương XX, Hạ Chấn Tương tự mình triển khai hạng mục và bán vé đạt thành thỏa thuận hợp tác với người ngoài vụ án cũng không nhận được sự cho phép của công ty Bố Cảnh, hơn nữa Hạ Chấn Tương tự mình hứa hẹn Dương XX thu nhập không thấp hơn 20 vạn tệ, rõ ràng tổn hại lợi ích của công ty Bố Cảnh, thuộc về hành vi cá nhân của Hạ Chấn Tương, do đó đối với yêu cầu tố tụng Hạ Chấn Tương phản tố Bố Cảnh trả 20 vạn tệ thanh toán cho Dương XX, không ủng hộ. Năm, về vấn đề Hạ Chấn Tương chuyển khoản 5 vạn tệ cho Hà Úy, Hạ Chấn Tương chỉ đưa ra bằng chứng chứng minh sự thực tồn tại chuyển khoản, nhưng không thể chứng minh công dụng của chuyển khoản, do đó đối với yêu cầu tố tụng Hạ Chấn Tương yêu cầu công ty Bố Cảnh trả 5 vạn tệ thanh toán cho Hà Úy, không ủng hộ. Tóm lại, căn cứ điều thứ tư “Quy tắc chung luật dân sự nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa luật dân sự quy tắc chung”, điều thứ sáu, điều thứ sáu mươi “Luật hợp đồng nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”, điều thứ sáu mươi bốn, quy định thứ một trăm bốn mươi bốn “Luật tố tụng dân sự nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”, tòa án nhất thẩm phán quyết: Một, Hạ Chấn Tương trong vòng bảy ngày kể từ ngày phán quyết có hiệu lực trả công ty Bố Cảnh khoản tiền thiết bị 264300 tệ; Hai, công ty Bố Cảnh trong vòng bảy ngày kể từ ngày phán quyết có hiệu lực trả Hạ Chấn Tương tiền vốn ứng ra 400000 tệ; Ba, bác bỏ yêu cầu tố tụng khác của công ty Bố Cảnh; Bốn, bác bỏ yêu cầu tố tụng khác của Hạ Chấn Tương. Vụ án phí thụ lí bản tố 7226 tệ, phí thụ lí phản tố 5150 tệ, phí thông báo 560 tệ, tổng cộng 12936 tệ, do công ty Bố Cảnh chịu 8563 tệ, Hạ Chấn Tương chịu 4373 tệ.

Tòa nhị thẩm xét xử điều tra rõ: Ngày 28 tháng 8 năm 2017, công ty hữu hạn truyền thông văn hóa Âu Khắc Hồ Nam đổi tên thành công ty Bố Cảnh, người đại diện theo pháp luật đổi thành Hà Úy. Sự thực khác tòa nhị thẩm xét xử điều tra nhất trí với sự thực tòa án nhất thẩm điều tra.

Tòa cho rằng, nguyên nhân bản tố bản án là tranh chấp tổn hại lợi ích trách nhiệm công ty, nguyên nhân phản tố bản án là tranh chấp trả khoản tiền tạm ứng, bản tố và phản tố không có tính liên quan về mặt pháp luật, phản tố không thành lập, không thể xét xử chung. Chiếu theo quy định điều thứ ba trăm ba mươi “Giải thích của tòa án nhân dân tối cao về việc áp dụng ‘Luật tố tụng dân sự nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa'”, quyết định như sau:

Một, hủy bỏ mục hai, mục bốn phán quyết dân sự số hiệu (2017) Tương 0111 dân sơ 4339 của tòa án nhân dân quận Vũ Hoa thành phố Trường Sa tỉnh Hồ Nam;

Hai, bác bỏ phản tố của Hạ Chấn Tương.

Phí thụ lí phản tố vụ án nhất thẩm 5150 tệ, trả Hạ Chấn Tương.

Quyết định này là quyết định chung thẩm.

Chánh án Lý Tổ Hồ

Thẩm phán Vương Hồng Lan

Thẩm phán Hoàng Hồng Bình

Ngày hai lăm tháng mười hai năm hai không mười tám

Thư ký Trần Đào

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s