Chạy trốn – Convert

Tên gốc 逃脱
Hán Việt Đào thoát
Tác giả Dạ Sắc Vô Biên
Thể loại Ngôn tình, hiện đại, cường thủ hào đoạt, ngược, cấm luyến, NP, sắc

Tiếp tục đọc “Chạy trốn – Convert”

Hậu cung chúng ta thiếu tuấn nam – Convert

Tên gốc 咱家后宫缺俊男
Hán Việt Cha gia hậu cung khuyết tuấn nam
Tác giả Lãn Ly Hôn
Thể loại Ngôn tình, xuyên việt, NP, nữ tôn

Tiếp tục đọc “Hậu cung chúng ta thiếu tuấn nam – Convert”