Đốt tình – Convert

Tên gốc 燃情
Hán Việt Nhiên tình
Tác giả A Nhàn Tương
Thể loại Ngôn tình, hiện đại

Tiếp tục đọc “Đốt tình – Convert”

Advertisement

Ngày mai cùng ngoài ý muốn – Convert

Tên gốc 明天和意外
Hán Việt Minh thiên hòa ý ngoại
Tác giả Thính Thính Vũ Dạ
Thể loại Ngôn tình, hiện đại, thanh xuân vườn trường

Tiếp tục đọc “Ngày mai cùng ngoài ý muốn – Convert”

Kia phiến tinh không, kia phiến hải – Convert

Tên gốc 那片星空, 那片海
Hán Việt Na phiến tinh không, na phiến hải
Tác giả Đồng Hoa
Thể loại Ngôn tình, hiện đại, huyền bí

Tiếp tục đọc “Kia phiến tinh không, kia phiến hải – Convert”

Trúc mã, chạy mau! – Convert

Tên gốc 竹马,快跑!
Hán Việt Trúc mã, khoái bào!
Tác giả Tức Hà
Thể loại Ngôn tình, hiện đại, thanh mai trúc mã

Tiếp tục đọc “Trúc mã, chạy mau! – Convert”