Trúc mã, chạy mau! – Convert

Tên gốc 竹马,快跑!
Hán Việt Trúc mã, khoái bào!
Tác giả Tức Hà
Thể loại Ngôn tình, hiện đại, thanh mai trúc mã

Tiếp tục đọc “Trúc mã, chạy mau! – Convert”

Advertisement