Hồng đậu sinh nam quốc – Đồng Lệ

Chào các nàng a~
Thi xong cái môn chết tiệt của ta rồi, ta thấy phởn quá XD
Thế nên ta làm cái video nầy :”>

“Hồng đậu sinh nam quốc” a~
Từ lần đầu tiên ta nghe ta đã bị bấn rồi mà bi giờ mới có thời gian rảnh và đủ độ hớn để làm cái nà :”>

Lời dịch tiếng Việt bài này là của bạn Xuân Miên a :D

Tình hình là cái video nầy nó hơi bị chi chít hình. Hi vọng không quá rối mắt :”(
Tại ta bị khó xử ghê gớm, có ảnh nào cũng muốn lôi vào XD

Ta khuyến khích xem HD fullscreen a XD~

Update: Tài khoản Youtube của ta bị xóa rồi mà không giữ lại file gốc nên không up lại video được nữa :((

Link down tất cả các hình trong clip

Tag: hong dou sheng nan guo, 红豆生南国, 童丽, tong li
Advertisement