Quyển dưỡng – Convert

Tên gốc 圈养
Tác giả Đồi
Thể loại Đam mỹ, mạt thế

Tiếp tục đọc “Quyển dưỡng – Convert”

Địa ngục của ma vương – Convert

Tên gốc 撒旦的DiYu
Hán Việt Tát đán đích DiYu
Tác giả Đồi
Thể loại Đam mỹ, hiện đại, cường thủ hào đoạt

Tiếp tục đọc “Địa ngục của ma vương – Convert”