Chạy trốn – Convert

Tên gốc 逃脱
Hán Việt Đào thoát
Tác giả Dạ Sắc Vô Biên
Thể loại Ngôn tình, hiện đại, cường thủ hào đoạt, ngược, cấm luyến, NP, sắc

Tiếp tục đọc “Chạy trốn – Convert”

Advertisement

Địa ngục của ma vương – Convert

Tên gốc 撒旦的DiYu
Hán Việt Tát đán đích DiYu
Tác giả Đồi
Thể loại Đam mỹ, hiện đại, cường thủ hào đoạt

Tiếp tục đọc “Địa ngục của ma vương – Convert”